Почетна / Архива на ознаки: Психолошко советувалиште Петар Пан Скопје

Архива на ознаки: Психолошко советувалиште Петар Пан Скопје

Психологија на сексуалноста

Сексот е важен. Тој е човечка потреба која ја одржува нашата животна енергија. Доколку ја потиснуваме оваа потреба може да се појават емотивни и физиолошки проблеми. Меѓутоа зрелата сексуалност не е едноставно да се постигне. Сексуалноста има потреба од развој на емотивната способност и зрелата личност. Емотивно зрелата личност може да ужива во сексот и од оваа потреба да извлече ...

Повеќе »

Стекнување на доверба во работењето

Деловните луѓе најмногу сакаат да дојдат до договор. Многу често се случува да кажат нешто што не е блиско на вистината. Кога станува јасно дека не можат да го исполнат оечкуваното, се нарушува односот и се губи довербата. Довербата е еден од најважните фактори за успех во малиот бизнис. Градите пред се доверба па потоа и заедничка зделка. Како се ...

Повеќе »

Online советување и психотерапија

Ова психолошкото советување и психотерапија претставуваат облици на психотераписки однос кој се одвива по пат на видео врска и наменет е за лица кои од објективни причини и неможност лично да присуствуваат на сеанси го применуваат како начин за комуникација со психотерапевтот, психологот. Ефективноста на онлајн советувањето и психотерапијата стручно се прати повеќе од 10 години наназад и резултатите укажуваат ...

Повеќе »

Како опсесивните мисли во исто време можат да бидат и лага но и вистина?

За да се разбере целосната моќ на мислите најпрво потребно е да се дефинира што всушност е мислата. Мислата е психички феномен, психичка појава која се одликува со расудување и процена на одредени внатрепни или надворешни објекти. Претпоставка во еволутивна смисла е дека незината функсија е адаптабилна. Мислите нам ни помагаат да креираме склад со надворешниот свет, светот околу нас, ...

Повеќе »

Дали се соочувате со хроничен стрес?

“Каков стрес!” – често кажуваме кога се чувствуваме вознемирени и загрижени околу многу проблеми. Покрај вообичаениот стрес, постои и хроничен стрес кој најчесто е во директна корелација со проблемите кои постојано се натрупуваат.  Хроничниот  стрес расте малку по малку и се акумулира без да биде забележан. “Денес не се чувствувам напнато како и вчера не треба да се грижам”. Најчесто ...

Повеќе »