Почетна / Иле Маркоски

Иле Маркоски

Beжба за бицепси и различни мускули од горниот дел на телото

Во оваа вежба се вклучени сите муслули на рацете, а најногу бицепсите, подлактиците и рамената. Доколку ја повторувате оваа вежба во повеќе серии ќе имате подобри резултати. Исто така со оваа вежба ги зацврстувате и вашите стомачни мускули. При изведување на вежбата држете ги рацете исправени. Оваа вежба има повеќе варијации во зависност од растојанието кое го држите помеѓу рацете додека ...

Повеќе »

Разбој (пропаѓања)

Разбојот е поефикасна вежба од склековите, целото ваше тело се движи и може полесно да ги изведувате. Оваа вежба е слична на згибовите. Со континуирано вежбање со оваа вежба може да постигнете мускулен раст. Секоја вежба има своја техника и само со упорност и континуирано повторување може да постигнете резултати.  Оваа вежба има повеќе варијации од полесно до потешко ниво, ...

Повеќе »

Диамнонд склекови

Кога ќе ги правите дијаманд склековите телото се поставува во прилично слична положба како и регуларните склекови. Разликата е во тоа што кај дијаманд склековите долниот дел од телото треба да биде во висина над рамената и притоа треба да се вложи поголем напор со рацете. Кога започнувате да ги правите дијаманд склековите рацете треба да бидат поставени точно под ...

Повеќе »

Стој на раце

Стоењето на раце претставува симетрична вежба. Можеби на почетокот изгледа тешка и невозможна за изведување, меѓутоа доколку се вложи труд и време ќе се уверите дека не е така. Започнете со правење стој на раце со поддршка на ѕид од три до пет серии во времетраење од пет до десет секунди. Нормална појава е како почетник да осетите тресење на ...

Повеќе »